Language:
Verdens største backgammonrom

Treff eller pointing?

Av L.H. Madsen

Mens jeg gikk igjennom noen av mine online backgammon matcher, fant jeg ganske mange feil omtrent valget mellom pointing eller treff i tidlige og midtre spillposisjoner. Det var for mange, og de var for store. Jeg bestemte meg derfor for å analysere noen av disse posisjonene, samt noen jeg plukket opp andre steder. Jeg spilte litt rundt med hver posisjon for å få en følelse av hva som foregikk. Følgende er mine tanker angående noen av de mer illustrerende posisjonene. De er ikke alltid spesielt nærliggende eller vanskelige problemstillinger, så jeg valgte dem jeg tenkte var mest verdifulle i forbindelse med opplæring.
Alle posisjonene er spilt og analysert med GNUBG, som regel 1296 prøvespill (noen “close plays” mer, noen “clear plays” mindre) ved 0-ply brikkespill, cubeful med en 2-ply terning og ingen avbrudd.

Her er de:

Posisjon 1a
Posisjon 1b
I de to første kontrasterende posisjonene har Sort valget mellom å treffe eller å lage et høyt anker. Med en 5-4 er det svært rigtig å lage ankeret, men med 4-3 er det omvendt; treff er her veldig korrekt. Forskjellen mellom riktig og galt spill er ganske stor, ca. 0,07 i begge tilfellene. Hvorfor en så stor forskjell i noe som ser ut som like spill?
Det første man må være klar over, er at 20-punktet virkelig er et mye bedre punkt enn 21-punktet her. Hvis Sort bruker sin 4-3 til å lage et anker på 21, og så av en eller annen grunn ble tillatt å flytte sitt anker til 20-punktet, ville fortjenesten øke med gode 0,13. Jeg tror årsaken til den store forskjellen her er at 21-punktet ser mye svakere ut hvis Hvit noen gang greier å lage sitt 5-punkt, hvilket han har gode sjangser for å gjøre i løpet av spillet.
For det andre er ikke verdien av å treffe så veldig stor, siden Sort ennå ikke har noe forsvar. Forestill deg at Sort treffer med 5-4 og Hvit kommer stille inn uten å gjøre noe spesielt, la oss si med en 6-4. Nå håper Sort på en firer for å lage ankeret, eller et godt angrepsnummer, og treffet har ikke egentlig gavnet ham noe, bortsett fra en ikke altfor relevant ledelse. Og treffe gjør egentlig Sort sårbar for et par jokere; 1-1, 2-2, 3-3 pluss et par mellomlandingstreff (treffe og blotte).
Så det som egentlig foregår er, at hvis Sort har mulighet for å lage et utmerket punkt, så bør han gjøre det istedenfor å treffe. 20-punktet passer utmerket, 21-punktet gjør det ikke. Den strategiske verdien av 20-punktet dominerer den taktiske verdien av å treffe.

Posisjon 1c
Posisjon 1d
Hvis Sort har en sterkere angrepsposisjon, som i figur 1c, går treffet selvsagt langt opp i verdi. Nå er de taktiske fordelene med å treffe virkelig store. Likevel er valget relativt nært (close), og treffet vil sannsynligvis vinne delvis på grunn av doblingsterningens innflytelse; f.eks. har Sort sannsynligvis en pen første dobling (et lett bytte) hvis Hvit skulle greie å komme inn igjen. Hvis Sort lager et anker, er det vanskeligere å finne en rask terning (quick cube).
Å eie barpunktet er imidlertid ikke nok til å gjøre treffe korrekt med en 5-4. Barpunktet er ikke på langt nær så sterkt som 4-punktet, så Sort bør absolutt spille bar/20 24/20 i figur 1d.

Posisjon 2a
Posisjon 2b
Igjen, Sort har valget mellom å lage et pent punkt eller å treffe. I posisjon 2a ser treffet litt løst ut for meg, men egentlig er punktverdiene (rollouts) for like til å kalle sammenlignes med å lage et 5-punkt. Etter å ha laget 5-punktet er Sort på en klar annenplass, uansett hva Hvit kaster, men treffe åpner muligheten for en helomvending hvis Hvit kaster ett av hans 15 manglende numre. Poenget er at Sort har en nokså close avgjørelse her.
Men hvis alternativet til å treffe er det svakere 4-punktet, som i posisjon 2b, er treffe klart. Igjen, det er kvaliteten av poenget som bestemmer om et treff er verdt det. Og forskjellen mellom å lage 5-punktet eller 4-punktet er større enn du kanskje tror: Etter pointing (treffe og slå ut en blot) i 2a, ville Sort tapt ca. 0,1 poeng hvis han hadde flyttet sin 5-punkter til 4-punktet. Det samme gjelder for posisjon 2b; 5-punktet er ca. 0,1 bedre enn 4-punktet.

Posisjon 3a
Posisjon 3b
I posisjon 3a har Sort en lignende avgjørelse mellom å treffe i Hvit sitt ytre hjemland, eller å lage et eget 5-punkt. Her bør man treffe 23/14*. Det finnes ingen god grunn til å etterlate ekstra returtreff og komplikasjoner når Sort er en klar favoritt og muligens nærmer seg en god dobbel. Så valget i posisjon 3a er mellom 23/14* og 11/5 8/5.
Treffet er antagelig korrekt når beløpet er lavt, muligens ca. 0,02 bedre enn å lage 5-punktet.
Hvis Sort’s bakerste brikker var litt mer spredt, som i posisjon 3b, ville pointing play (treffe og slå ut en blot) klart være korrekt (sammenlignet med treff med 24/15*). Årsaken er ikke så mye at treffet etterlate flere blotter enn i 3a. Den virkelige årsaken til at pointing (treffe og slå ut en blot) er et mye bedre spill i 3b enn i 3a, er at Sort’s bakerste brikker er bedre plassert, slik at der er mindre grunn til å flytte dem. De er bedre plassert fordi brikken på 22-punktet kan unnslippe direkte med en 6.
For å skjønne hvor viktig denne faktoren er, tenk deg at Sort etter å ha laget 5-punktet (golden) er i en nesten 0,1 bedre posisjon i 3b enn i 3a, mens å treffe de to posisjonene er omtrent likt for Sort. Det er hvor viktig den lille ekstraforskjellen er.
En annen viktig grunn for at pointing play (treffe og slå ut en blot) er en god nummer to i 3a og en klar vinner i 3b, er at Hvit’s bakerste brikker er spredt. Hvis de begge var på 24-punktet, ville ikke Sort true med et senere angrep, og pointing play (treffe og slå ut en blot) ville miste verdi Faktisk ville treff da være mye bedre både i 3a og 3b.
Summa summarum; pointing play (treffe og slå ut en blot) er korrekt i 3b fordi; 1) det lager et utmerket punkt, 2) Sort har liten grunn til å flytte sine bakerste brikker, og 3) fordi det legger press på Hvit til å kaste godt, eller bli angrepet. Hvis en av disse ikke var tilfellet, ville treffe være best.

Posisjon 3c
Posisjon 3d
Posisjon 3c og 3d illustrerer poenget om Hvit’s spredte bakerste brikker. Posisjon 3c er ganske lett, spesielt når man vet hva som er riktig spill i 3b. Pointing play (treffe og slå ut en blot) eller 11/5 7/5 er enormt korrekt, siden Sort kan lage et godt punkt mens han plukker opp blotter i baren. Men hvis disse hvite brikkene ikke var spredt, ville det gjøre stor forskjell. Bare én pip bakover for at Hvit skal nå posisjon 3d, og plutselig er treff (hitting) veldig riktig (ca. 0,07). Der er færre returtreff, og Hvit kan ikke lengre angripes inne i Sort’s hjemland (bo) etter å ha laget sitt 5-punkt. Pointing (treffe og slå ut en blot) i 3c er verdt ca. 0,61, men kun ca. 0,47 i 3d. Forskjellen skyldes ekstra gammons og mange quick cubes i de neste få terningkastene.

Posisjon 4a
Posisjon 4b
Noen ganger må du treffe eller bli truffet. Posisjon 4a, 4b og 4c illustrerer dette prinsippet. I posisjon 4a er Sort’s desidert beste spill å lage 5-punktet, 11/5 6/5. Dette skaper en sterk angrepsposisjon og gjør det farlig for Hvit å “hit lose” (å treffe og slå ut en blott mens egne blotter er sårbare for treff). I posisjon 4b, på den annen side, er Sort under angrep fra tre Hvite builders (en builder er en brikke som er flyttet inn i ditt ytre hjemland (bo) hvor det bærer direkte til ett eller flere nøkkelpunkter som du ønsker å lage), og det gjør en verden av forskjell. Nå er det treffe som er spillet, og den beste måten å gjøre det på, er 21/15 11/10. (rett med ca. 0,03 over 11/5 6/5).

Posisjon 4c
Posisjon 4c forekommer nesten lik, igjen er Sort under angrep hvis han ikke treffer. Denne gangen er imidlertid de taktiske hensynene litt annerledes, og pointing (treffe og slå ut en blot) er antakelig litt bedre. Jeg tror årsaken er at det er en større swing (forskjellen mellom å vinne og å tape) på Hvit sine pointing (treffe og slå ut en blot) numre i 4b: 6-4 og 6-2 er skrekkelige å spille fra baren, mens de korresponderende numrene 2-1 og 4-1 i 4c spiller mye bedre. Så når treffet virker, er gevinsten høyere i 4b enn i 4c.

Posisjon 5a
Posisjon 5b
I posisjon 5a har Sort et vanskelig valg. Motivasjonen for å treffe er der, siden Sort antakelig vil møte en sterk prime i neste runde hvis han ikke treffer nå. På den annen siden vil selv et treff etterlate Hvit penger til å slå tilbake, hvilket kunne være fatalt. 5-punktet er sterkt, og Sort ville ha et tilnærmet jevnt spill etter å ha laget det. Poenget er at pointing (treffe og slå ut en blot) antakelig er riktig til en viss grad, kanskje i størrelsesordenen 0,02.
I posisjon 5b er ikke Sort på langt nær så sårbar etter å ha truffet, og det svinger avgjørelsen. Å treffe er nå klart korrekt (med ca. 0,13). Dette ser man ved å legge merke til at posisjonen etter punktet er verdt omtrent det samme for Sort i 5a som i 5b, men etter treffet er 5b mye sterkere enn 5a.

Posisjon 5c
Posisjon 5d
I posisjon 5c er treffe igjen korrekt, men av en annen årsak. Å treffe er fremdeles farlig, og etterlater Sort like sårbar som i 5a, men denne gangen er ikke pointing alternativet så lovende fordi Hvit er på kanten av primen (blokaden). Dessuten er Sort nå den svakere part og mer motivert for å ta sjangser. Gevinsten, hvis Hvit skulle danse, er større i 5c enn i 5a.
I 5d er treffe enda mer riktig enn i 5c. Å spille pointing play (treffe og slå ut en blott) er fremdeles ikke så effektivt, og Sort har ikke den ekstra blotten å bekymre seg for, så treffe er utmerket.

Posisjon 6a
Posisjon 6b
Posisjon 6a og 6b kommer med et interessant sett til sammenligning. Sort kan treffe den løpende brikken eller lage et punkt i indre hjemland (bo).
Alternativet til å treffe er å lage 5-punktet. Selv om det etterlater en mer stablet (stacked) posisjon, er 5-punktet betydelig sterkere enn 4-punktet, og det kan bli mulighet for å avstable (unstacking) senere.
Uansett hva som er riktig spill, kan det vise seg at det er det samme i begge posisjonene. Hvis det er en forskjell, kanskje treffe er litt riktig i 6a og litt galt i 6b, siden blotten er nærmere hjemlandet i 6a. Egentlig er det omvendt! I 6a er pointing riktig, og i 6b er treffe (hitting) riktig. Grunnen til det er at Hvit er mer diversifisert i 6b, så der er mer å vinne ved å treffe. Dette tok det meg lang tid å realisere, og det krevde en kast-for-kast-analyse.
I 6b, etter Sorte punkter, har Hvit 22 stille ikke-doblede, som lager et nytt punkt og redder blotten på 15-punktet. I 6a er det korresponderende antallet kast kun 18. I tillegg har Hvit noen få supre kast i 6b som ikke finnes i samme grad i 6a, nemlig 63 og 44. Så alt i alt har Hvit, hvis han får være i fred, ganske mange flere gode kast i 6b enn i 6a. Det er nok til å utgjøre en målbar forskjell. Å treffe (hitting) er litt galt i 6a og litt riktig i 6b.
Det er vanskelig, i hvert fall for meg, å finne spill som disse, som mest avhenger av umiddelbare numeriske aspekter av en posisjon.

Posisjon 6c
Posisjon 6d
I posisjon 6c er Sort i en mye bedre posisjon enn i 6a (med så mye som 0,5) med 4-punktet laget og jevnere posisjon. Det lagde 4-punktet gjør både hitting (treff og innsetting på punkt) og pointing (treffe og slå ut en blot) mye sterkere. Nettoeffekten er at det antakelig fremdeles er korrekt å treffe med en liten margin.
Posisjon 6d er litt annerledes. Ekstrabrikken på 8-punktet er nå stablet på 7-punktet, og alternativet til å treffe er å lage 4-punktet. Det er korrekt med en klar margin å lage 4-punktet, selv om det ikke er så sterkt som 5-punktet. Sammenlignet med 6a er treffe svakere, fordi det er vanskeligere å følge opp med å lage et punkt i indre hjemland. Siden Sort ikke er i så god form til å lage punkter, bør han gjøre det nå som han har kastet et pent pointing-kast.
Konklusjonen er at det er vanskelig å legge ned noen solid tommelfingerregel som ikke har mange unntak. Når man skal velge mellom treffe (hitting) og pointing, er det viktig å overveie følgende:

    1) Kvaliteten av det punktet som skal lages. Normalt må det være et ganske sterkt punkt, som 5 eller 20, for å ta prioritet over treffe (hitting).
    2) Behovet for å treffe, for å skjære ned på motstanders angrepssjangser eller andre trusler (som prime/blokade).
    3) Hvis et spill gjør to gode ting, som å unnslippe under treff eller pointing, mens det plukker opp blotter, er det et sterkt argument for det spillet.
    4) Oppfølgingen. Det ene eller andre spillet er kanskje lettere å følge opp ved å angripe, eller ved å lage nye punkter. En oppstablet posisjon (med mange brikker på samme punkt) krever et spill som lager punker, siden punkter er vanskelige å oppnå. En motstander uten ankre kan også indikere et spill som lager punkter, med et senere angrep i tankene.
    5) Nå og da avhenger riktig spill rett og slett av antallet konstruktive kast som din motstander har, hvis man lar ham være i fred. I ellers nære (close) avgjørelser kan det betale seg å se nøye på hvordan spesifikke kast spiller, og om joker-kontroll kan være et spørsmål.
Klikk for å spille
Backgammon

Mer backgammon artikler:

Klikk for å spille
Backgammon